tel:58 7610144 email:jotun@olicondelta.pl
                     
                                Farby Jotun.  Antyfoulingi

JOTUN Antifouling SeaForce 30 dark red - opakowanie 5 Litrów

bezcynowa, samopolerująca farbą przeciwporostową, zawierającą duże ilości części stałych, opartej na opatentowanej technologii plastyfikatorów polimerycznych.

 

Zastosowanie farby Jotun Seaforce 30

Jako powłoka przeciwporostowa na burty i dno płaskie statków pływających we wszystkich strefach klimatycznych z okresem międzydokowania do 36 miesięcy jeśli wymagana jest dobra i skuteczna ochrona przed porastaniem.

 

1 litr farby SeaForce 30 wystarcza do 2 krotnego wymalowania wałkiem ok.5 m2 w zależności od przygotowania powierzchni.

 

Przygotowanie powierzchni pod farbę Jotun

Zanieczyszczenia zmyć wodą słodką pod wysokim ciśnieniem. Farbę nakładać na czystą i suchą powłokę zaakceptowanego gruntu lub międzywarstwy, lub starą powłokę przeciwporostową samopolerującą. Zalecana powłoka gruntowa:

Vinyguard Silvergrey 88 lub Safeguard Universal ES

 

Warunki podczas malowania farbą Jotun Seaforce 30

Temperatura podłoża co najmniej 3ºC powyżej punktu rosy otaczającego powietrza. Konieczna dobra wentylacja w przestrzeni zamkniętej, aby zapewnić prawidłowe schnięcie powłoki.

 

 

Przed użyciem starannie wymieszać. Malować pędzlem wałkiem lub pistoletem natryskowym. Następną warstwę można nanieść po 9 godzinach w temp. 10°C. Do rozcieńczania i mycia narzędzi należy stosować Jotun Thinner No.7


Karta bezpieczeństwa substancji :                                                                           Karta techniczna:

SDS  Seaforce 30 
                                                                                                       TDS  Seaforce 30

Kreator stron www - szybka strona internetowa