tel:58 7610144 email:jotun@olicondelta.pl


         


Jeżeli chcesz poszukac interesujacego Cię koloru sprawdź nasz RAL-ownik.
Pamietaj jednak,że kolory na monitorze różnią sie od kolorów rzeczywistych i możesz traktować je jedynie poglądowo.

Farby epoksydowe 
To farby składające  się z żywicy epoksydowej (rodzaj żywicy syntetycznej) oraz utwardzacza. 
Tylko po wymieszaniu obydwu składników powstaje farba o szczególnych właściwościach.
Do głównych właściwości farb epoksydowych należą :
- wytrzymałość na obciążenia ,
- wytrzymałość na działanie:
  •  wody 
  •  rozpuszczalników, 
  •  związków chemicznych,
  •  niekorzystnych warunków atmosferycznych (słońce, deszcz, wiatr),
  •  wysokiej temperatury
Wadą farb epoksydowych jest utrata koloru i połysku pod wpływem promieniowania słonecznego.
Swoją trwałość ten rodzaj farb zawdzięcza sieciowaniu – tworzeniu się silnych wiązań chemicznych między cząsteczkami żywicy.
Następuje to w trakcie schnięcia farby, już po nałożeniu na podłoże, i jest zasługą utwardzacza, który pełni rolę łącznika między dużymi cząsteczkami polimeru.
W ten sposób tworzy się bardzo wytrzymała sieć.
Farby epoksydowe są farbami dwuskładnikowymi.
Twarda i odporna powłoka może powstać tylko w wyniku wymieszania żywicy i utwardzacza.
Mieszania dokonuje się przed nałożeniem farby na podłoże, ale kiedy już obydwa składniki zostaną połączone, trzeba działać szybko.
Najpierw mieszamy żywicę z utwardzaczem i pozostawiamy do przereagowania zgodnie z czasem
wstępnego przereagowania (indukcji) podanym w karcie technicznej.(jeśli jest wymagany)
Dopiero po przereagowaniu możemy dodać rozcienczalnik jeżeli jest konieczny.  
Jeśli upłynie tzw. czas żywotności mieszanki (ang. pot life) dla danej farby, ulegnie ona utwardzeniu już w pojemniku i pomalowanie nią czegokolwiek będzie niemożliwe.
Inna bardzo istotna kwestia to stosunek żywicy do utwardzacza w farbie. 
Należy przestrzegać  optymalnych proporcji tych dwóch składników, i dobrą praktyką jest
stosować się do tych zaleceń. 
Duża ilość utwardzacza przyspieszy sieciowanie, jednak jeśli będzie go zbyt dużo, otrzymana powłoka będzie krucha i podatna na uszkodzenia. Najbezpieczniej jest stosować się do zaleceń  zawartych w karcie technicznej
Jeżeli farby epoksydowe narażone są na działanie promieni słonecznych należy nałożyć na nie


Zestawienie porównawcze


Penguard Primer
Jest to dwuskładnikowa powłoka na bazie wielkocząsteczkowej żywicy epoksydowej utwardzana poliamidem.
Opracowana jako grunt dla nowych konstrukcji. 
Można stosować jako grunt w ramach pełnego systemu w warunkach atmosferycznych i w zanurzeniu. 
Odpowiednia na właściwie przygotowane podłoża ze stali węglowej,stali nierdzewnej, aluminium, betonu, stali ocynkowanej, stali zagruntowanej czasowo i metalizowane cynkiem.
Kolory: szary,.czerwony
Typowe zastosowanie :
Odpowiednia dla konstrukcji stalowej i rurociągów narażonych na środowiska o bardzo wysokiej korozyjności i w zanurzeniu. Zalecana w środowisku morskim, dla rafinerii, siłowni, mostów, sprzętu budowlanego i górniczego.
Zawartość części stałych 51,2% obj. ± 2 %
Stopień połysku (60 °) ISO 2813
Grubość jednej powłoki:
Grubość suchej powłoki 40-60 mikron
Grubość powłoki na mokro 80-120 mikron
Wydajność teoretyczna 12,8-8,5 m.kw/l
Czas schnięcia i utwardzania w temp.23 st.C
Pyłosuchość - 1 godzina
Chodzenie po wyschniętym- 6,5 godziny
Czas schnięcia do przemalowania, minimum – 4 godziny
Czas indukcji i okres przydatności do stosowania w temp.23 st.C
Czas indukcji 30 min
Czas przydatności do stosowania 8 godzin. 
Więcej w karcie technicznej:
                                         

 Karty bezpieczeństwa substancji :                                                                                      Karta techniczna:

 SDS Penguard Primer comp.A                                                                                            TDS Penguard Primer

Farba Jotun Jotamastic Smart Pack

jest dwuskładnikową farbą , grubopowłokową dobrze zwilżającą i penetrującą podłoże.

jest gruntującą farbą epoksydową typu mastic, przeznaczoną do nakładania pędzlem lub wałkiem. W celu uproszczenia mieszania oba składniki łączy się w stosunku 1 : 1.

                 

Farba Jotun Jotamastic Smart Pack nadaje się do stosowania na gorzej przygotowanych powierzchniach (nie wymagających piaskownia) zapewniając wydłużoną trwałość pokrycia. 

 
Przykładowe zastosowanie farby Jotun Jotamastic Smart Pack  dla klientów indywidualnych:

- ramy pojazdów ciężarowych, terenowych, maszyn rolniczych, przyczep itp.
- felgi stalowe;
- stalowe elementy hydrotechniczne: jazy, zasuwy wodne;
- konstrukcje stalowe;
- rury;
Farba Jotun Jotamastic Smart Pack nadaje się do zastosowania w środowisku wodnym i nadwodnym, zabezpiecza stal w ciągłym zanurzeniu wody. 


Farby epoksydowe Jotun stanowią bardzo dobre zabezpieczenie antykorozyjne, ale z uwagi na brak odporności na promieniowanie słoneczne mogą po kilku latach kredować, tzn. tracić nieznacznie swój pierwotny kolor.

Po długoletniej ekspozycji na słońcu farbę należy przemalować farbą poliuretanową Jortun  np. Jotun Hardtop XP.

 

 Właściwości farby Jotun Jotamastic Smart Pack:


Stopień połysku:                        półpołysk,

Odporność na ścieranie:            bardzo dobra;

Odporność na wodę:                  bardzo dobra;

Elastyczność:                            dobra;

Odporność chemiczna:              dobra;

Pojemność:                              zestaw zawiera 2L (1L comp. A + 1L comp. B)

Kolor                                        SZARY; 

Wydajność:                              9m2 z 1L gotowej mieszaniny (80 mikrometrów grubości suchej powłoki) przy użyciu pędzla lub wałka, zalecane 2-3 powłoki,

Rozcieńczalnik:                        Thinner No.17

Sposób aplikacji:                      pędzel okrągły, wałek piankowy, natrysk bezpowietrzny;

Czas schnięcia:                          w temp. 23°C  całkowite wyschnięcie po 7 godzinach, ponowne malowanie po 7 godzinach.

 

Termoodporność:                      do 90 st. C w suchym środowisku.                   

 


 

Sposób przygotowania farby Jotun Jotamastic Smart Pack:

 

Do osobnego pojemnika wlej składnik A i B w takiej samej ilości, którą będziesz mógł  wykorzystać w temp. 23 st. C w ciągu max. 1,5 godziny ( w temp. wyższej czas do malowania krótszy) Dokładnie wymieszaj i odstaw łącznie z mieszaniem na 10 minut.

Po 10 min. farba jest gotowa do malowania. Jeżeli jest dla Ciebie za gęsta możesz użyć rozcieńczalnika No. 17 dołączonego do zestawu, w ilości do 10% objętości farby. 1 litrem gotowej mieszaniny malując pędzlem uzyskasz około 9 m2 o grubości suchej powłoki 80 mikrometrów. Powierzchnię możesz przemalować ponownie po około 7 godzinach w temp. 23 st. C

 

 

Przygotowanie powierzchni
Podłoże musi być czyste, suche, wolne od wszelkich zanieczyszczeń.

 

Warunki podczas malowania farbą Jotun Jotamastic Smart Pack 
Temperatura podłoża co najmniej 0ºC i 3ºC powyżej punktu rosy otaczającego powietrza. Konieczna dobra wentylacja w przestrzeni zamkniętej, aby zapewnić prawidłowe schnięcie powłoki.


                   


Karty techniczne i karty bezpieczeństwa bezpeczeństwa :

Jotamastic smart pack SDS comp.B                                              Jotamastic smart pack TDS

sklep internetowy farby Jotun

Jotun Smart Pack
do kupienia w naszym
sklepie internetowym
farby i lakiery Jotun
w grupie
farb podkładowych

Farba Jotun Jotamastic 87 

jest to dwuskładnikowa , dobrze zwilżającą i penetrującą podłoże, grubopowłokowa farba epoksydowa Jotun  utwardzana poliaminami, odporna na scieranie, stosowana jako grunt i powłoka nawierzchniowa. 
Farba Jotun Jotamastic 87 dostepnajest z różnymi utwardzaczami, w zależnosci od temperatury malowanego podłoża: standardowym (Std), niskotemperaturowym (WG).
Farba Jotun Jotamastic 87 wchodzi w skład systemu certyfikowanego na wolne rozprzestrzenianie płomienia.

Zastosowanie farby Jotun Jotamastic 87
Na stal, gdy obróbka strumieniowo-scierna nie jest możliwa, a zachowanie połysku jest nieistotne. Może być również nakładana na powierzchnie, które po czyszczeniu strumieniem wody pod wysokim cisnieniem pozostaja wilgotne.
Stosowana jako samodzielne zabezpieczenie lub w systemie z innym gruntem lub farbą nawierzchniową Jotun. Farba Jotun Jotamastic 87 zapewnia doskonałą ochronę przeciwkorozyjną konstrukcji zanurzonych w wodzie słodkiej i słonej. Przy ekspozycji na promieniowanie słoneczne, może wystąpić kredowanie powłoki.

Metoda aplikacji farby Jotun Jotamastic 87

Stosować natrysk bezpowietrzny.
Pędzel -zalecany do niewielkich powierzchni oraz do wyrabiania krawedzi, spawów i miejsc trudnodostępnych. 
Należy uzyskać specyfikowaną grubość powłoki.
Wałek  może być zastosowany przy małej powierzchni, ale nie jest zalecany do nakładania pierwszej warstwy
przeciwkorozyjnej; należy uzyskać specyfikowaną grubość powłoki.

Sposób stosowania farby Jotun Jotamastic 87

Proporcje mieszania (obj.)
4 : 1
4 czesci comp. A (baza)farby Jotun Jotamastic 87 dokładnie wymieszać z 1 czescią farbyJotamastic 87 WG,
comp. B (utwardzacz)

Wstepne przereagowanie 10 minut.

Przydatność do stosowania
W temp.23 stopni z zimowym utwardzaczem (wg) - 1 godzina.

Rozcienczalnik/zmywacz Jotun Thinner No. 17
.

Karty bezpieczeństwa substancji :                                                                        Karta techniczna: 

  SDS Jotamastic 87   comp.A
                                                                               TDS Jotamastic 87
  SDS Jotamastic 87 Std comp.B
  SDS Jotamastic 87 Wg comp.B                                                                           

sklep internetowy farby Jotun

Farba Jotrun Jotamastic 87
do kupienia w naszym
sklepie internetowym
farby i lakiery Jotun
w grupie
farb podkładowych

Kreator stron www - szybka strona internetowa