tel:58 7610144 email:jotun@olicondelta.pl

                                                                                                kliknij tutaj aby przejść do farb epoksydowychJeżeli chcesz poszukac interesujacego Cię koloru sprawdź nasz RAL-ownik.
Pamietaj jednak,że kolory na monitorze różnią sie od kolorów rzeczywistych i możesz traktować je jedynie poglądowo.


Farby poliuretanowe, podobnie jak epoksydowe, to utwardzane chemicznie farby dwuskładnikowe. 
Jako substancji błonotwórczych używa się tu poliuretanów. 
Oba składniki miesza się w odpowiednich proporcjach zaraz przed malowaniem. 
Powłoki uzyskane przy wykorzystaniu farb poliuretanowych są odporne na działanie:
  •  wody, 
  •  wilgoci, 
  •  środków czyszczących i chemikaliów.
W przeciwieństwie do farb epoksydowych są odporne na działanie promieni UV.
Farby powinny być nakładane na czyste, dobrze przygotowane podłoże, w jak najkrótszym 
odstępie czasu po zakończeniu prac przygotowawczych, dla uniknięcia zanieczyszczenia powierzchni i ponownego rozpoczęcia procesów korozyjnych. 
Farba i utwardzacz  powinny być dokładnie wymieszane dla uzyskania jednolitej konsystencji. 
Przy materiałach dwuskładnikowych powinny być zachowane proporcje mieszania. 
Jeśli to konieczne, farba powinna być rozcieńczona do uzyskania właściwej lepkości. 
Farba powinna być nakładana w temperaturze  zalecanejw karcie technicznej.
Farba powinna być nakładana w postaci warstwy o równomiernej grubości. 
Grubość mokrej warstwy należy kontrolować przy pomocy grzebienia malarskiego. 
Przed rozpoczęciem malowania zasadniczego powinno się wykonać tzw. wyprawki. 
Należy pomalować pędzlem krawędzie, spawy, otwory i inne miejsca, których może nie udać się pomalować właściwie natryskiem. 
Po nałożeniu każdej warstwy, po jej utwardzeniu, powinna być zmierzona grubość na sucho. 
Dla zapewnienia właściwej siły krycia farb nawierzchniowych w tzw. trudnych kolorach (zwłaszcza czerwonych i żółtych), celowe jest stosowanie podkładów lub warstw pośrednich o kolorze zbliżonym do koloru farby nawierzchniowej. 
Kolejna warstwa powinna być nałożona w czasie zalecanym w karcie technicznej. 
Jeśli czas maksymalny do nałożenia kolejnej warstwy został przekroczony, powłoka musi być odpowiednio przygotowana.

Zestawienie porównawczeFarba Jotun Hardtop Flexi
Jest to dwuskładnikowa akrylowa powłoka alifatyczno poliuretanowa, utwardzana chemicznie. Zachowuje połysk w bardzo dobrym stopniu. 
Produkt grubopowłokowy o dużej zawartości części stałych.
 Szybkoschnący. Można stosować bezpośrednio na metal.

 Bardzo elastyczna powłoka zbiornikowa, odporna na uderzenie, o doskonałej
przyczepności. Do stosowania jako farba nawierzchniowa w warunkach atmosferycznych.
Aprobaty i certyfikaty
Certyfikat na wolne rozprzestrzenianie się płomienia zgodnie z dyrektywą IMO/Solas
Ziarno, Newcastle Occupational Health
Zywność, zgodny z USA, FDA Title 21, Part 175.300 dla suchej masy
Kolory Według karty kolorów i systemu kolorowania Multicolor Industry (MCI)
Typowe zastosowanie:
Zalecana na część nadwodną, pokład kontenerowy i nadbudówkę.
Powłoki ochronne:
Zalecana dla środowiska morskiego, dla rafinerii, siłownii, na mosty i dla budownictwa. 
Nadaje się na konstrukcje przemysłowe w szerokim zakresie.
Zawartość części stałych,64 % obj. ± 2 %
Stopień połysku (GU 60 °) ISO 2813 - połysk (70-85)
Więcej w karcie technicznej

Karty bezpieczeństwa substancji :                                                                                           Karta techniczna:

SDS Hardtop Flexi comp.A                                                                                                       TDS Hardtop Flexi

Farba Jotun Hardtop XP 

dwuskładnikowa, grubopowłokowa, alifatyczno- poliuretanowa farba nawierzchniowa Jotun doskonale zachowująca połysk i kolor. 
Farba Jotun Hardtop XP jako powłoka z połyskiem na większość systemów epoksydowych Jotun , odznaczająca się odpornością na agresywne warunki atmosferyczne. 


Wydajność teoretyczna (m²/l) - 10,5


Własności fizyczne farby Jotun Hardtop XP
Kolor wg karty kolorów oraz systemu Multicolor (MCI)
Zawartość części stałych
% obj.
63 ± 2
Temperatura zapłonu 30ºC ± 2 (Setaflash)
VOC 2,8 lbs/gal (336 gram/ltr.) USA-EPA Metode 24
320 gms/ltr UK-PG6/23(97). Appendix 3
Połysk Błyszczący
Zachowanie połyski Doskonałe
Odporność na wode Bardzo dobre
Odporność na scieranie Bardzo dobre
Odporność na rozpuszczalniki Dobre
Odporność chemiczna Dobre
Elastyczność Bardzo dobre
*Pomiar wg ISO 3233 : 1998 (E)

Przygotowanie powierzchni
Podłoże czyste, suche, wolne od wszelkich zanieczyszczeń.

Warunki podczas malowania farbą Jotun Hardtop XP
Minimalna temperatura podłoża 5°C i co najmniej 3°C powyżej punktu rosy otaczającego powietrza, pomiar
temperatury i wilgotności względnej powietrza wykonać w pobliżu podłoża. Konieczna dobra wentylacja w przestrzeni zamkniętej, aby zapewnić prawidłowe schniecie powłoki.

Metoda aplikacji farby Jotun Hardtop XP
Natrysk Stosować natrysk bezpowietrzny lub powietrzny.
Pędzel Zalecany do niewielkich powierzchni oraz do wyrabiania krawędzi, spawów i miejsc
trudnodostępnych. Należy uzyskać specyfikowaną grubość powłoki.
Wałek Może być stosowany; należy jednak zwrócić uwagę, aby nakładana była taka ilość farby, która
zapewni uzyskanie specyfikowanej grubości powłoki.

Sposób stosowania farby Jotun Hardtop XP
Proporcje mieszania (obj.) 10 : 1
Mieszanie 10 czesci Hardtop XP komp. A (baza) dokładnie wymieszać z 1 częścią Hardtop
XP, komp. B (utwardzacz) stosując urządzenie mechaniczne. Mieszać jedynie
zestawy kompletne, nie stosować mieszania zestawów częściowych.

Przydatność do stosowania farby Jotun Hardtop XP
(23°C)
1,5 godziny
Rozcienczalnik/zmywacz Jotun Thinner No. 10/26

Czas schnięcia farby Jotun Hardtop XP
Czas schnięcia zależy od cyrkulacji powietrza, temperatury, grubości i ilości powłok. Podane wartości są typowe dla:
Dobrej wentylacji (warunki zewnetrzne lub swobodny przepływ powietrza)
Typowej grubości powłoki
Jednej powłoki na podłożu obojętnym.
Temperatura podłoża 5°C 10°C 23°C 40°C
Powierzchnia sucha 16 godz 6 godz 3,5 godz 2 godz
Całkowite wyschniecie 24 godz 14 godz 7 godz 4 godz
Pełne utwardzenie 21 d 14 d 7 d 3 d


Karty bezpieczeństwa substancji :                                                                                           Karta techniczna:

SDS Hardtop XP comp.A                                                                                                       TDS Hardtop XP

sklep internetowy farby Jotun

Farba Jotun  Hardtop Xp
do kupienia w naszym
sklepie internetowym
farby i lakiery Jotun
w grupie
farb nawierzchniowych

Ciągnik pomalowany farbami poliuretanowymi firmy Jotun


Kreator stron www - szybka strona internetowa