tel:58 7610144 email:jotun@olicondelta.pl

Farby Jotun.Przygotowanie powierzchni


.    OGÓLNE  WYTYCZNE DOBORU  POKRYĆ  MALARSKICH.

 

Przy doborze pokryć  malarskich,   uwzględniać  należy następujące  czynniki:

- agresywność środowiska,  w  którym wyrób  będzie  eksploatowany, 

- kształt  konstrukcji, 

- sposób  przygotowania  powierzchni do  malowania  - stopień  czystości, 

- technikę  malowania  i suszenia, 

- czynniki mechaniczne, termiczne i klimatyczne oddziaływujące na maszynę w czasie jej eksploatacji, 

- zużycie  materiałów  malarskich, 

- ekologię, 

- przewidywany  czas  użytkowania w  relacji  do poniesionych  kosztów, 

- aspekt  ekonomiczny. 

 

Przy  doborze  materiałów malarskich  oprócz  wymagań, co  do właściwości  suchej powłoki, bardzo istotne są koszty wymalowania związane z samym materiałem malarskim -  ilość potrzebna do zakupu, a  praktycznie koszt  wymalowania  1 m2. 

 

 

Obliczanie  wydajności teoretycznej  materiału  malarskiego: 

 

                                                                         10 x zawartość  części  stałych 

Wydajność  teoretyczna (m2/litr)  =   

                                                                            Grubość  powłoki  na sucho 

 

 

 

 

Obliczenie  ceny  1m2: 

                                                                                       Grubość powłoki na sucho x cena 1-go litra 

Cena  1 m2  powłoki (bezuwzględnienia strat)  =  

                                                                                              10 x zawartość  części stałych 

 

 

Zużycie  farby (litr)  do  pomalowania danego elementu: 

 

                                                                        Grubość  powłoki na sucho x powierzchnia 

Zużycie farby  (bez uwzględnienia strat)   =   

                                                                           10  x  zawartość części  stałych                

.    OGÓLNE  WYTYCZNE DOBORU  POKRYĆ  MALARSKICH.

 

Przy doborze pokryć  malarskich,   uwzględniać  należy następujące  czynniki:

- agresywność środowiska,  w  którym wyrób  będzie  eksploatowany, 

- kształt  konstrukcji, 

- sposób  przygotowania  powierzchni do  malowania  - stopień  czystości, 

- technikę  malowania  i suszenia, 

- czynniki mechaniczne, termiczne i klimatyczne oddziaływujące namaszynę w czasie jej eksploatacji, 

- zużycie  materiałów  malarskich, 

- ekologię, 

- przewidywany  czas  użytkowania w  relacji  do poniesionych  kosztów, 

- aspekt  ekonomiczny. 

 

Przy  doborze  materiałów malarskich  oprócz  wymagań, co  do właściwości  suchej powłoki, bardzo istotne są koszty wymalowania związane z samym materiałem malarskim -  ilość potrzebna do zakupu, a  praktycznie koszt  wymalowania  1 m2. 

 

 

Obliczanie  wydajności teoretycznej  materiału  malarskiego: 

 

                                                                         10 x zawartość  części  stałych 

Wydajność  teoretyczna (m2/litr)  =   

                                                                            Grubość  powłoki  na sucho 

 

 

 

 

Obliczenie  ceny  1m2: 

                                                                                       Grubość powłoki nasucho x cena 1-go litra 

Cena  1 m2  powłoki (bezuwzględnienia strat)  =  

                                                                                              10 x zawartość  części stałych 

 

 

Zużycie  farby (litr)  do  pomalowania danego elementu: 

 

                                                                        Grubość  powłoki na sucho xpowierzchnia 

Zużycie farby  (bez uwzględnienia strat)   =   

                                                                           10  x  zawartość części  stałych                
.

.    OGÓLNE  WYTYCZNE DOBORU  POKRYĆ  MALARSKICH.

 

Przy doborze pokryć  malarskich,   uwzględniać  należy następujące  czynniki:

- agresywność środowiska,  w  którym wyrób  będzie  eksploatowany, 

- kształt  konstrukcji, 

- sposób  przygotowania  powierzchni do  malowania  - stopień  czystości, 

- technikę  malowania  i suszenia, 

- czynniki mechaniczne, termiczne i klimatyczne oddziaływujące namaszynę w czasie jej eksploatacji, 

- zużycie  materiałów  malarskich, 

- ekologię, 

- przewidywany  czas  użytkowania w  relacji  do poniesionych  kosztów, 

- aspekt  ekonomiczny. 

 

Przy  doborze  materiałów malarskich  oprócz  wymagań, co  do właściwości  suchej powłoki, bardzo istotne są koszty wymalowania związane z samym materiałem malarskim -  ilość potrzebna do zakupu, a  praktycznie koszt  wymalowania  1 m2. 

 

 

Obliczanie  wydajności teoretycznej  materiału  malarskiego: 

 

                                                                         10 x zawartość  części  stałych 

Wydajność  teoretyczna (m2/litr)  =   

                                                                            Grubość  powłoki  na sucho 

 

 

 

 

Obliczenie  ceny  1m2: 

                                                                                       Grubość powłoki nasucho x cena 1-go litra 

Cena  1 m2  powłoki (bezuwzględnienia strat)  =  

                                                                                              10 x zawartość  części stałych 

 

 

Zużycie  farby (litr)  do  pomalowania danego elementu: 

 

                                                                        Grubość  powłoki na sucho xpowierzchnia 

Zużycie farby  (bez uwzględnienia strat)   =   

                                                                           10  x  zawartość części  stałych                

.

.    OGÓLNE  WYTYCZNE DOBORU  POKRYĆ  MALARSKICH.

 

Przy doborze pokryć  malarskich,   uwzględniać  należy następujące  czynniki:

- agresywność środowiska,  w  którym wyrób  będzie  eksploatowany, 

- kształt  konstrukcji, 

- sposób  przygotowania  powierzchni do  malowania  - stopień  czystości, 

- technikę  malowania  i suszenia, 

- czynniki mechaniczne, termiczne i klimatyczne oddziaływujące namaszynę w czasie jej eksploatacji, 

- zużycie  materiałów  malarskich, 

- ekologię, 

- przewidywany  czas  użytkowania w  relacji  do poniesionych  kosztów, 

- aspekt  ekonomiczny. 

 

Przy  doborze  materiałów malarskich  oprócz  wymagań, co  do właściwości  suchej powłoki, bardzo istotne są koszty wymalowania związane z samym materiałem malarskim -  ilość potrzebna do zakupu, a  praktycznie koszt  wymalowania  1 m2. 

 

 

Obliczanie  wydajności teoretycznej  materiału  malarskiego: 

 

                                                                         10 x zawartość  części  stałych 

Wydajność  teoretyczna (m2/litr)  =   

                                                                            Grubość  powłoki  na sucho 

 

 

 

 

Obliczenie  ceny  1m2: 

                                                                                       Grubość powłoki nasucho x cena 1-go litra 

Cena  1 m2  powłoki (bezuwzględnienia strat)  =  

                                                                                              10 x zawartość  części stałych 

 

 

Zużycie  farby (litr)  do  pomalowania danego elementu: 

 

                                                                        Grubość  powłoki na sucho xpowierzchnia 

Zużycie farby  (bez uwzględnienia strat)   =   

                                                                           10  x  zawartość części  stałych                

.

.    OGÓLNE  WYTYCZNE DOBORU  POKRYĆ  MALARSKICH.

 

Przy doborze pokryć  malarskich,   uwzględniać  należy następujące  czynniki:

- agresywność środowiska,  w  którym wyrób  będzie  eksploatowany, 

- kształt  konstrukcji, 

- sposób  przygotowania  powierzchni do  malowania  - stopień  czystości, 

- technikę  malowania  i suszenia, 

- czynniki mechaniczne, termiczne i klimatyczne oddziaływujące namaszynę w czasie jej eksploatacji, 

- zużycie  materiałów  malarskich, 

- ekologię, 

- przewidywany  czas  użytkowania w  relacji  do poniesionych  kosztów, 

- aspekt  ekonomiczny. 

 

Przy  doborze  materiałów malarskich  oprócz  wymagań, co  do właściwości  suchej powłoki, bardzo istotne są koszty wymalowania związane z samym materiałem malarskim -  ilość potrzebna do zakupu, a  praktycznie koszt  wymalowania  1 m2. 

 

 

Obliczanie  wydajności teoretycznej  materiału  malarskiego: 

 

                                                                         10 x zawartość  części  stałych 

Wydajność  teoretyczna (m2/litr)  =   

                                                                            Grubość  powłoki  na sucho 

 

 

 

 

Obliczenie  ceny  1m2: 

                                                                                       Grubość powłoki nasucho x cena 1-go litra 

Cena  1 m2  powłoki (bezuwzględnienia strat)  =  

                                                                                              10 x zawartość  części stałych 

 

 

Zużycie  farby (litr)  do  pomalowania danego elementu: 

 

                                                                        Grubość  powłoki na sucho xpowierzchnia 

Zużycie farby  (bez uwzględnienia strat)   =   

                                                                           10  x  zawartość części  stałych                

Kliknij, aby edytować treść......

Określenie poszczególnych stopni  przygotowania  powierzchni. 

 

Sa3    Oczyszczenie  strumieniowo - ścierne  do stali  wzrokowo czystej.  Biały metal,  jednolicie  zabarwiony. Całkowite  usunięcie  zgorzeliny, rdzy,  starej powłoki i zanieczyszczeń. 

 

Sa2 ½  Bardziej  gruntowne oczyszczenie strumieniowo –ścierne. Całkowite usunięcie zgorzeliny,  rdzy, starej powłoki  malarskiej. Dopuszczalne  ściemnienia i przebarwienia  szczególnie w miejscach  silnego  uszkodzenia korozyjnego. Ślady zanieczyszczeń w kształcie kropel lub  pasków. 

 

Sa2  Gruntowne oczyszczenie strumieniowo – ścierne. Usunięcie  starej  powłoki malarskiej, rdzy, zgorzeliny. Powierzchnia  szara,  metaliczna. Wszystkie  szczątkowe zanieczyszczenia  przylegają do podłoża. 

 

Sa1  Zgrubne oczyszczenie strumieniowo – ścierne. Usunięcie słabo przylegającej, (czyli dającej się usunąć tępą szpachlą) rdzy, zgorzeliny, starej  powłoki malarskiej i obcych zanieczyszczeń (soli  rozpuszczalnych w wodzie, pozostałości spawalniczych). Możliwe  pozostawienie  starej powłoki malarskiej dobrze przyczepionej. 

 

St3  Oczyszczenie  ręczne. Powierzchnia  została  szczególnie starannie  oczyszczona  szpachelkami, skrobakami, szczotkami stalowymi (oczyszczenie w kierunkach  krzyżujących się).  Powierzchnia  po oczyszczeniu  wykazuje zdecydowanie metaliczny połysk. 

 

St2 Oczyszczenie ręczne. Powierzchnia  została  starannie oczyszczona  szpachelkami,  skrobakami, szczotkami stalowymi i wykazuje metaliczny połysk. 


Czynnikiem decydującym  o  jakości  pokryć  malarskich  i  ich  trwałości  jest właściwe  przygotowanie powierzchni  przed malowaniem.

Elementy  metalowe  w procesie  produkcyjnym wytworzenia  metalowego  urządzenia czy  detalu  poddawane są  rozmaitym  procesom  technologicznym, w których  powierzchnie  obrabiane są  narażone  na działanie  rozmaitych  substancji np: chłodziw, smarów,  preparatów do  głębokiego  tłoczenia czy  ciągnienia  rur i  drutów. Niektóre  metale  np. aluminium i  jego stopy  poddawane  są obróbce  chemicznej  dla uzyskania  powłok konwersyjnych.

Również produkty  powstające  podczas  spawania  lub  lutowania powodują  trudności  w procesie malowania.

 

 Przed przystąpieniem, więc do przygotowania powierzchni  do malowania konieczna  jest znajomość procesów obróbczych, którym dany przedmiot został poddany. W przypadku  zabrudzeń (zatłuszczeń)  stosuje  się często  preparaty  odtłuszczające (słabo, średnio i silnie alkaliczne).

Do  usuwania  nieznacznego nalotu  rdzy i  zgorzeliny bywają  stosowane  preparaty odrdzewiające. Są to zwykle mieszaniny kwasu  fosforowego, środków powierzchniowo aktywujących. Coraz częściej stosuje  się  nowoczesne środki do jednoczesnego oczyszczenia i  fosforanowania elementów ze stali,  żeliwa, aluminium i cynku. Należy zwrócić uwagę na  fakt, że powierzchnia  fosforanowana zdecydo- wanie  zwiększa  przyczepność oraz odporność  korozyjną  powłoki malarskiej. Duże  elementy  konstrukcji  stalowych, odlewów żeliwnych, całe  urządzenia  lub ich fragmenty  są często  przygotowane  do malowania poprzez oczyszczenie  w procesie obróbki  strumieniowo-ściernej.

 Efekt  oczyszczenia  podłoża  zależy  od  doboru  właściwej  metody  czyszczenia,  która  powinna  uwzględniać zarówno  charakter  zanieczyszczeń  jak i wymagania  poszczególnych wyrobów lakierowych  co do sposobu przygotowania  powierzchni do  malowania.

 Na  powierzchni wyrobów  odlewanych podlegających przygotowaniu przed malowaniem, nie  powinno być dużych uszkodzeń 
ciągłości metalu w postaci rakowatości, pęknięć, nierówności postaci nadlewów, zgrubień, uskoków. 

Najczęściej spotykanymi zanieczyszczeniami są: rdza  i zgorzelina walcownicza, żużel, topniki,  oleje, smary,  kurz,  pył,  pozostałości  detergentów, chemikalia.  Wszystkie te  zanieczyszczenia  obniżają przyczepność powłok malarskich oraz mogą
 spowodować powstanie różnych wad pokryć malarskich.   

 Przygotowanie  powierzchni  metalowych  pod  powłoki  malarskie  polega  na  usunięciu  z  nich  zanieczyszczeń  i nadaniu  im  odpowiedniej  chropowatości.    Staranne oczyszczenie  powierzchni  zapewnia możliwość pełnego  uzyskania  przyczepności
 do podłoża. Nadanie natomiast  odpowiedniej  chropowatości  zwiększa  powierzchnię  styku  farby z podłożem. 

Czynnikiem decydującym  o  jakości  pokryć  malarskich  i  ich  trwałości  jest właściwe  przygotowanie powierzchni  przed malowaniem.Elementy 
 metalowe  w procesie  produkcyjnym wytworzenia  metalowego  urządzenia czy  detalu  poddawane są  rozmaitym  procesom  technologicznym, w których  powierzchnie  obrabiane są  narażone  na działanie  rozmaitych  substancji np.:  chłodziw, smarów,  preparatów do  głębokiego  tłoczenia czy  ciągnienia 
rur i  drutów.  Niektóre  metale  np. aluminium i  jego stopy  poddawane  są obróbce  chemicznej  dla uzyskania  powłok konwersyjnych.

Również produkty  powstające  podczas  spawania  lub  lutowania powodują  trudności  w procesie malowania.

 

 Przed przystąpieniem, więc do przygotowania powierzchni  do malowania konieczna  jest znajomość procesów obróbczych, którym dany przedmiot został 

poddany. W przypadku  zabrudzeń (zatłuszczeń)  stosuje  się często  preparaty  odtłuszczające (słabo,  średnio i silnie alkaliczne).

Do  usuwania  nieznacznego nalotu  rdzy i  zgorzeliny bywają  stosowane  preparaty odrdzewiające.Są to zwykle mieszaniny kwasu  fosforowego, środków powierzchniowoaktywujących. Coraz częściej stosuje  się  nowoczesne środki do jednoczesnego oczyszczenia i  fosforanowaniaelementów ze stali, żeliwa, aluminium i cynku. Należy zwrócić uwagę na  fakt, że powierzchnia  fosforanowana zdecydo- wanie  zwiększa  przyczepność oraz odporność  korozyjną  powłoki malarskiej. Duże  elementy  konstrukcji  stalowych,odlewów żeliwnych, całe  urządzenia  lub ich fragmenty  są często  przygotowane  do malowania poprzez oczyszczenie  w procesie obróbki  strumieniowo-ściernej.

 Efekt  oczyszczenia  podłoża  zależy  od  doboru  właściwej  metody  czyszczenia,  która  powinna  uwzględniać zarówno  charakter  zanieczyszczeń  jak i wymagania  poszczególnych wyrobów lakierowych  co do sposobu przygotowania  powierzchni do  malowania.

 Na  powierzchni wyrobów  odlewanych podlegających przygotowaniu przed malowaniem, nie  powinno być dużych uszkodzeń 
ciągłości metalu w postaci  rakowatości, pęknięć,nierówności postaci nadlewów, zgrubień, uskoków. 

Najczęściej spotykanymi zanieczyszczeniami są: rdza  i zgorzelina walcownicza, żużel,topniki,  oleje,  smary, kurz,  pył,  pozostałości  detergentów,  chemikalia.  Wszystkie te  zanieczyszczenia  obniżają przyczepność powłok malarskich oraz mogą
 spowodować powstanie różnych wad pokryć  malarskich.   

 Przygotowanie  powierzchni  metalowych  pod  powłoki  malarskie  polega  na  usunięciu  z  nich  zanieczyszczeń  i nadaniu  im  odpowiedniej  chropowatości.    Staranne oczyszczenie  powierzchni  zapewnia możliwość pełnego  uzyskania  przyczepności
 do podłoża. Nadanie natomiast  odpowiedniej  chropowatości  zwiększa  powierzchnię  styku  farby z podłożem.  

Pod  pojęciem  chropowatości rozumieć  należy  występowanie określonej  struktury  geometrycznej  wyrażonej  jako  maksymalna  wysokość  nierówności  mikrowierzchołka  i mikrowgłębienia  Ry 5 (ISO8503-1). 

 

Przyjmuje  się,  że wartość  Ry 5  (nie  powinna przekraczać  1/3  zakładanej grubości  powłoki). 

Kliknij, aby edytować treść......

Kreator stron www - szybka strona internetowa