tel:58 7610144 email:jotun@olicondelta.pl


                            Farby Jotun.  Farba na dach.
                            Poradnik samodzielnego malowania.


Jeżeli chcesz poszukac interesujacego Cię koloru sprawdź nasz RAL-ownik.
Pamietaj jednak,że kolory na monitorze różnią sie od kolorów rzeczywistych i możesz traktować je jedynie poglądowo.

Faba na dach.Dach przed malowaniem farbami Jotun

Poradnik samodzielnego malowania dachu metodą pędzel/wałek z blachy ocynkowanej farbą Jotun Conseal Touch UP

1. Ocena stanu powierzchni blachy i przygotowanie powierzchni przed malowaniem.
2. Zakup odpowiedniej ilości materiałów do malowania w zależności od metody malowania, kształtu powierzchni.
3. Malowanie.


Na początku oceniamy stan naszego dachu i w tym celu należy sprawdzić
 - jaka jest przyczepność starej powłoki malarskiej,
 - czy występują ogniska korozji?,
 - czy są miejsca szczególnie zabrudzone od sadzy z komina, sokami z drzew,itp?.

Czystość podłoża przed malowaniem jest bardzo istotna, gdyż decyduje o przyczepności nowej powłoki. 
Jeżeli powierzchnia ocynkowana nie była nigdy malowana i jej stan jest dobry to skupiamy się głównie na odtłuszczeniu dachu.
Przyczepność starej powłoki sprawdzamy szpachelką, skrobakiem lub za pomocą taśmy klejącej, którą zrywamy gwałtownym ruchem. 
Jeżeli powłoka w łatwy sposób odchodzi to należy takie miejsca wyczyścić mechanicznie szczotką drucianą lub papierem ściernym.
Jeżeli stara powłoka ma dobrą przyczepność do blachy to nie zrywamy jej, należy zmatowić ją papierem ściernym o drobnej strukturze i odpylić.
Ogniska korozji świadczą o uszkodzonej lub nieszczelnej warstwie powierzchni ocynkowanej.
Takie osłabione miejsca po oczyszczeniu mechanicznym należy wyprawić, przed właściwym malowaniem nanieść dodatkową powłokę ochronną. 
Kiedy ognisk jest niewiele najprostszym rozwiązaniem jest użycie na wyprawki tej samej farby którą będziemy malować cały dach – gruntoemalii JOTUN Conseal Touch UP.
W skrajnych przypadkach kiedy mamy do czynienia z powierzchnią mocno skorodowaną (na zdjęciu) cały dach malujemy dedykowanym gruntem antykorozyjnym uszczelniającym Vinyguard Silvergrey 88 a następnie farbą Conseal Touch UP.
Odtłuszczanie blachy polega na usunięciu z powierzchni zabrudzeń substancji chemicznych które razem z opadami atmosferycznymi osiadają na powierzchni blachy, sadzy z komina, soków i pyłków z drzew, ptasich odchodów itp. 
 Uwaga ! Odradzamy czyszczenie całego dachu szmatami nasączonymi rozcieńczalnikiem ponieważ w ten sposób rozmazujemy zabrudzenia a nie usuwamy ich. 
Skuteczną metodą jest wyszorowanie dachu ciepłą wodą z dedykowanym detergentem dekarskim Emusol Rn-Extra za pomocą szczotek nylonowych i dokładne spłukanie wodą.
Detergent można również nanieść na dach w postaci piany aktywnej przy pomocy myjki wysokociśnieniowej którą również spłukujemy czystą wodą pod ciśnieniem. 
Pamiętajmy o spłukaniu dachu i dokładnym usunięciu detergentu.
Jeżeli dach był pomalowany farbą bitumiczną (asfaltową) to taką powłokę należy usunąć całkowicie, ponieważ farby rozcieńczalnikowe rozpuszczają takie powłoki i dochodzi do całkowitej deformacji.

Wybór rodzaju farby.

W zależności od stanu dachu który poddany ma zostać renowacji oraz w zależności od wybranej
metody aplikacji farby możemy zastosować farbę Conseal TU jako gruntoemalię (pędzel) lub jako klasyczną
farbę nawierzchniową aplikowaną na podkład z farby Vinyguard SG 88.
W przypadku aplikacji natryskiem bezpowietrznym lub w wypadku dachów o dużej ilości ognisk
korozji zalecane jest stosowanie podkładu z farby Vinyguard SG 88.
Farbę tę można używać także do„wyprawek” w miejscach pokrytych korozja lub jako podkład na świeży ocynk.
W przypadku aplikacji na powierzchnie dachu nie wykazujące dużej ilości ognisk korozji lub pokryte
starą farbą o dobrej przyczepności wymagającą tylko renowacji farbę Conseal TU można stosować
jako typową gruntoemalię czyli zarówno jako podkład jak i nawierzchnię .

Obliczanie ilości farby w zależności od metody malowania.

Zużycie farby Conseal Touch UP policzone dla całej powierzchni dachu jest uzależnione od:
 - łącznej grubości suchej powłoki, 
 - kształtu powierzchni którą malujemy, 
 - temperatury podczas malowania, 
 - rodzaju metody którą malujemy.
Możemy przyjąć, że z każdego 1L farby pomalujemy około 5m2 powierzchni na gotowo, 
osiągając grubość suchej powłoki około 100 mikrometrów. 
Taką grubość uzyskamy malując 1 lub 2krotnie dobrej jakości pędzlem lub 2 razy malując wałkiem z zachowaniem czasu przemalowania.

Jak obliczyć powierzchnię do malowania?

Blacha płaska, felcowana = długość x szerokość np. 12m x 12m = 144 m2
1L = 5m2
144 : 5 = 28,8 L na dach o powierzchni 144 m2

Blacha trapezowa = długość x szerokość + 30% ( dodajemy 30% ze względu na trapez)

Blachodachówka, blacha falista = długość x szerokość + 10%

Należy pamiętać o farbie na pomalowanie wyprawek i dodatkowych elementów tj. opierzeń, rynien.

Dla uproszczenia obliczeń przyjmujemy że:
z jednej dużej bańki farby Conseal TU powinniśmy pomalować ok 100 m.kw.płaskiego dachu.
z jednej małej bańki ok 25 m.kw.

Malowanie

Malowanie dachu można zaplanować w oparciu o prognozę pogody dostępną np. na www.meteo.pl lub www.yr.no
Bezwlędnie należy przestrzegać kilku podstawowych zasad i nie malować gdy:
- dach jest mokry, jest wilgotno, mgliście lub zanosi się na deszcz ( temp. podłoża co najmniej 3 st.C powyżej punktu rosy otaczającego powietrza.
- może występować zjawisko rosy ( rano i wieczorem)
- dach jest mocno nagrzewany przez słońce podczas upałów

MALOWANIE PĘDZLEM

Malowanie pędzlem jest najstarszą i najbardziej rozpowszechnioną metodą stosowaną zwłaszcza przy malowaniu farbami podkładowymi w naszym wypadku dotyczy to zarówno farby Vinyguard SG 88 jak
i Conseal TU.
Malowanie pędzlem umożliwia dokładniejsze wtarcie wyrobu lakierowego w pory i nierówności podłoża oraz dokładniejsze pomalowanie konstrukcji ażurowych i profilowanych.
Należy pamiętać, że większość powierzchni metalowych jest niejednorodna i w przekroju poprzecznym wykazują znaczną ilość mikro wierzchołków i mikro wgłębień.
Jeśli farbę nakłada się natryskowo, należy liczyć się z tym, że w wypadku skomplikowanego ukształtowania powierzchni cząstki wyrobu lakierowego nie będą w stanie dotrzeć do większych nierówności podłoża, spawów, wcięć, krawędzi.
Z drugiej strony wiadomo, że właśnie w takich miejscach ze względu na gromadzenie się wilgoci, elektrolitów i innych drobnych zanieczyszczeń występuje spotęgowane działanie czynników korozyjnych
Wielokrotne przejście pędzla po tej samej powierzchni pozwala na zemulgowanie cienkiej warstwy wilgoci prawie zawsze obecnej na powierzchniach przeznaczonych do malowania.
Natomiast przy gruntowaniu zawilgoconych powierzchni metodą natrysku mini warstwa wilgoci, pozostałych elektrolitów i zanieczyszczeń zostają uwięzione pod powłoką malarską.
Powodują one szybkie niszczenie powłoki lakierowanej oraz podpowłokową korozję stali.
Tym samym metoda malowania pędzlem jest najmniej wrażliwa na niekorzystne warunki atmosferyczne. 
Malowanie pędzlem jest najbardziej odpowiednią metodą nanoszenia przy niezbyt dokładnym oczyszczeniu powierzchni metalu.
Pozostające na powierzchni produkty korozji oraz inne zanieczyszczenia zostają w czasie malowania pędzlem zdyspergowane w materiale malarskim lub zwilżone, wskutek czego zmniejsza się intensywność korozji podpowłokowej w porównaniu z innymi metodami nakładania.
Malowanie pędzlem również daje minimalne straty materiału malarskiego przy malowaniu.
Opisane zalety malowania pędzlem predysponują tę metodę do nakładania farb do gruntowania. 
Trwałość i skuteczność malowania uzależniona jest w znacznym stopniu do dokładnego przylegania farb gruntowych do podłoża. 
Do gruntowania należy zasadniczo używać okrągłych pędzli pierścieniowych lub trzonkowych z włosiem krótkim i twardym, gdyż chodzi przy tym o silne wcieranie farby w podłoże. 
Lakiery i farby nawierzchniowe oraz emalie nanosi się pędzlami płaskimi o dłuższym oszlifowanym włosiu, bardziej miękkim ,pozwalającym na równomierne rozprowadzenie wyrobu lakierowego bez pozostawiania śladów pędzla,tzw. sznarów.
Malowanie pędzlem farbą Vinyguard SG 88 rozpoczyna się od wstępnego pokrycia zawinięć, spawów, krawędzi, naroży, główek, nitów i śrub oraz innych miejsc, w których powłoka po wyschnięciu jest cieńsza z uwagi na działanie napięcia powierzchniowego wyrobu malarskiego. 
Technika malowania pędzlem polega na wielokrotnym nakładaniu i rozprowadzaniu wyrobu lakierowego sposobem krzyżowym, to znaczy pionowymi i poziomymi pociągnięciami pędzla
Przy nanoszeniu pędzlem wyrobów szybkoschnących takich jak Conseal TU należy stosować inną technikę nakładania.
Do ich nakładania powinno używać się wyłącznie miękkich, długich pędzli płaskich. Najlepsze są pędzle o rozczepionych końcówkach włosia.
W razie kłopotów z rozprowadzeniem farby np. z powodu temperatury farbę można rozcieńczyć rozpuszczalnikiem Jotun Thinner no7 nie więcej jednak niż 5 % objętości.
Dodatku rozcieńczalnika nie należy przedawkować, gdyż powoduje pogorszenie fizykomechanicznych właściwości powłoki ze względu na zbyt duże zmniejszenie w niej substancji błonotwórczej.
Uzewnętrznia się to tendencją do tworzenia zacieków, zmniejszaniem wytrzymałości mechanicznej utworzonej powłoki i jej zwiększoną porowatością, wytrącaniem się składników spoiwa oraz osłabieniem połysku i krycia
W odróżnieniu od techniki malowania wyrobami gruntującymi, wyroby szybkoschnące nakłada się szybko, w sposób zdecydowany, prowadząc płaski pędzel w stosunku do powierzchni pod niewielkim kątem i w jednym kierunku, starając się by nakładana warstwa wyrobu lakierowego uległa jak najmniejszemu napowietrzeniu. 
Na pędzel nabiera się dużą ilość wyrobu lakierowego, starając się pokryć powierzchnię za pierwszym razem jak najrównomierniej, zawracając pędzlem na niewielką odległość na pomalowane miejsce dla "zebrania" banieczek powietrza lub lepszego rozprowadzenia wyrobu . 
Ze względu na szybkie schnięcie powłoki lakierowej niewskazane jest wielokrotne zawracanie pędzlem na powierzchnię już pomalowaną, gdyż może to spowodować naruszenie świeżo nałożonej warstwy, czego objawem będą ślady przejść aż do podłoża, względnie nawet naruszenie przedniej warstwy.
.Warto zainwestować w dobrej jakości pędzle lub wałki odporne na działanie rozcieńczalników, wysokiej odporności na ścieranie i dobrze utrzymujące farbę. W trudno dostępnych miejscach i stromych dachach mogą przydać się przedłużki. 


Kreator stron www - szybka strona internetowa