tel:58 7610144 email:jotun@olicondelta.pl
Jotun Thinner no.2
Rozcieńczalnik ogólnego stosowania 
do większości konwencjonalnych farb
olejnych i alkidowych

Jotun Thinner no.7
Rozcieńczalnik ogólnego stosowania 
do farb akrylowych i przeciwporostowych.

Jotun Thinner no.10
Rozcieńczalnik ogólnego stosowania 
do farb poliuretanowych i podobnych

Jotun Thinner no.17
Rozcieńczalnik ogólnego stosowania 
do farb epoksydowych i podobnych.
Karta bezpieczeństwa        Karta techniczna:

SDS Thinner no.2 
                    TDS  Thinner no.2

Karta bezpieczeństwa        Karta techniczna:

SDS Thinner no.7
                     TDS  Thinner no.7

Karta bezpieczeństwa        Karta techniczna:

SDS Thinner no.10                    TDS  Thinner no.10

Karta bezpieczeństwa        Karta techniczna:

SDS Thinner no.17                   TDS  Thinner no.17
Kreator stron www - szybka strona internetowa